Bachova kvetová terapia bola založená Dr.Edwardom Bachom(1886-1936), ktorý ako lekár predbehol svoju dobu. Počas svojho krátkeho života prešiel od školskej medicíny k prírodným formám medicíny, s ktorou chcel podporiť emocionálne a duševné zdravie človeka. Dr.Bach objavil 38 kvetov, každý pre špecifický emocionálny a mentálny stav. K tomu ešte vytvoril kombináciu piatich kvetov(Rescue Remedy- Krízová esencia), určenú pre náročné situácie. Dr.Bach vychádzal s presvedčenia, že všetky choroby, ktorými človek trpí majú svôj pôvod v negatívnych stavoch mysle. Bachovky pôsobia práve na tieto negatívne stavy tak, že harmonizujú myseľ a vytvárajú pozitívne postoje.
Viac..
Schusslerove biominerály

Dr. Schüssler identifikoval a určil 12 minerálnych (anorganických) tkanivových solí, ktorých nedostatok niektorej z nich vedie k narušeniu bunkového metabolizmu, prípadne až k narušeniu zdravia. V podstate ide o zlúčeniny sodíka, draslíka, železa, vápnika, síry, fosforu, chlóru a kremíka, ktoré sa nachádzajú v ľudskom organizme – v jeho tkanivách a krvi. Bunkové soli sú v podstate základné minerálne živiny, bez ktorých by nebol život vôbec možný. Získavame ich prirodzene z potravy, avšak dnešné poľnohospodárstvo nám poskytuje potraviny často ochudobnené o tieto minerálne látky.
Viac..
Reflexná masáž chodidla

Reflexná masáž chodidiel je jednou z najúčinnejších metód alternatívnej medicíny. Metóda reflexnej masáže chodidiel vychádza z poznatku, že všetky zakončenia ľudského tela vyúsťujú do reflexných plôšok, ktoré zodpovedajú príslušným orgánom alebo oblastiam tela. Reflexné plôšky celého tela sa nachádzajú na šlapajách chodidiel, takže chodidlo predstavuje zmenšený obraz ľudského tela.

Tlačením a trením bodov na chodidle je možné veľmi spoľahlivo nájsť problémové miesta na ľudskom tele, pretože reflexné body na šlapaji chodidla pri stlačení reagujú bolestivo a tak prezrádzajú postihnuté svaly, kĺby alebo vnútorné orgány.Z týchto dôvodov sa metóda reflexnej masáže chodidiel celkom spoľahlivo dá využívať aj pri diagnostike postačujúcej najmä pre terapiu. Reflexnou terapiou možno pôsobenie nasmerovať presne na patričný orgán. Tlakom na danú plochu alebo bod sa prenáša signál na príslušný orgán.

Účinok sa dostavuje okamžite, čo má veľký význam pri bolestiach alebo akútnych problémoch.

Tlakom a masírovaním reflexných plôšok na chodidlách je možné zlepšiť celkovú látkovú výmenu, ovplyvniť bolesť chrbta a chrbtice, urýchliť hojenie po úraze alebo operatívnom zásahu a predchádzať vzniku rakovinotvorných buniek. Inými slovami, telo sa stáva odolnejšie, vyrovnanejšie a po masáži má človek pocit ľahkých nôh.

Kontraindikácie

Horúčky a infekčné ochorenia, malátnosť, zápal žíl – najskôr 6 mesiacov po vyliečení

Kožné ochorenia – zápal, vredy, pliesňové ochorenia, bradavice

Bolesti brucha

Nádorové ochorenia

Tehotenstvo, šestonedelie

Metóda SRT - Spiritual Response Therapy (ďalej len SRT terapia), je metóda duchovného liečenia prostredníctvom tzv. Vyššieho Ja (t.j. zbor duchovných bytostí). Je založená na využití ideomotorickej reakcie prstov človeka (reakcie vznikajúcej vo svaloch), ktorá bez zapojenia vedomia prináša odpovede na kladené otázky z podvedomia. Terapeut zachytáva tieto odpovede využívajúc kyvadlo a za pomoci tabuliek obsahujúcich celú škálu rôznych emócii a postojov identifikuje negatívne programy a presvedčenia človeka, ktoré mu spôsobujú problémy. Na základe napojenia na Vyššie Ja ich dokáže prečistiť a nahradiť pozitívnymi.
Viac..

V analýze testujem a zisťujem všeobecne poruchy, bloky, disharmónie v týchto oblastiach:
  • nedostatok minerálov a vitamínov
  • potravinová intolerancia (nemusíte kupovať FOOD DETECTIVE)
  • anatómia kostrového a svalového systému, bloky na chrbtici
  • anatómia tráviaceho, dýchacieho, srdcovo-cievneho, lymfatického, hormonálneho, nervového, močového,pohlavného systému
  • alergie
  • záťaže organizmu - plesne, vírusy,ťažké kovy, baktérie, parazity...
  • bloky v čakrách
  • psychika človeka podľa Bachových esencii
  • bylinné tinktúry, gemmoterapia, výživové doplnky...
  • vytestujem konktrétne potraviny, výživové doplnky, bylinky, ktoré sú vhodné pre klienta
Viac..

ČO JE TO HOMEOPATIA

Homeopatia je bezpečná a účinná metóda komplementárnej (alternatívnej) medicíny, ktorú používajú milióny ľudí na celom svete. Homeopatia je spoľahlivá a neinvazívna forma zdravotnej starostlivosti. Je to umenie a veda zároveň. Homeopatia využíva mimoriadnu schopnosť ľudského organizmu vytvoriť a udržať si stav zdravia. Ako umenie si vyžaduje vnímanie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka. Ako veda sa spolieha na metódy a princípy sformulované Samuelom Hahnemannom, geniálnym nemeckým lekárom prelomu 18. a 19. storočia.
Viac..

Kontakt

Dana Budinská
Trenčín

0911 206 398

liecivaterapia.sk@gmail.com

Sledujte nás aj na