Metóda SRT - Spiritual Response Therapy (ďalej len SRT terapia), je metóda duchovného liečenia prostredníctvom tzv. Vyššieho Ja (t.j. zbor duchovných bytostí). Je založená na využití ideomotorickej reakcie prstov človeka (reakcie vznikajúcej vo svaloch), ktorá bez zapojenia vedomia prináša odpovede na kladené otázky z podvedomia. Terapeut zachytáva tieto odpovede využívajúc kyvadlo a za pomoci tabuliek obsahujúcich celú škálu rôznych emócii a postojov identifikuje negatívne programy a presvedčenia človeka, ktoré mu spôsobujú problémy. Na základe napojenia na Vyššie Ja ich dokáže prečistiť a nahradiť pozitívnymi.

Vyššie Ja vyhľadáva v tzv. záznamoch duše zápisy o negatívnych energiách a programoch a dokáže ich ihneď odstrániť. Okrem informácií o negatívnych programoch je možné do značnej hĺbky zistiť i ich príčiny a prispieť tak k pochopeniu na vedomej úrovni. Zisťuje sa príčina choroby, môžete liečit seba a všetko živé, aj na ďialku. Touto jedinečnou metódou sa dajú odstrániť fyzické a psychické ochorenia, traumy z detstva, nedoriešené emócie, nevysvetliteľný strach, obavy, fóbie, depresie, nechuť do života, vyčerpanosť a nedostatok energie, medziľudské vzťahy v zamestnaní, rodinné, partnerské, psychosomatické poruchy, bolesti hlavy, chrbtice…,negatívne energie aj v byte, GPZ ako aj z rôznych oblastí života napríklad NADVÁHA, VZŤAHY, PROSPERITA...
SRT ADRESUJE PRESNE PRÍČINU CHOROBY A POŤIAŽÍ V ŽIVOTE, ODSTRAŇUJE ICH A TELO POCÍTI ÚĽAVU AJ NA FYZICKEJ ÚROVNI.

Skutočnou príčinou našich problémov sme my sami. Pokiaľ túto príčinu pochopíme a uvedomíme si jej následok, sme na správnej ceste zbaviť sa ich. Opätovne objavíme v sebe radosť zo života, bezprostredné šťastie a lásku.

Každý človek má v podvedomí uložené pozitívne aj negatívne programy. Negatívne programy človeku bránia v jeho sebarealizácii, dosiahnutiu vnútornej rovnováhy a pocitu blahobytu. Pochádzajú z jeho minulosti a z čias pred jeho narodením. Môžu mu spôsobovať neopodstatnené obavy, strach, pocity viny, ovplyvňovať jeho rozhodnutia neželaným smerom a v neposlednom rade spôsobovať aj zdravotné ťažkosti. Terapiu SRT je možné aplikovať aj domácim zvieratám.


SRT terapia - priestor

Prečo sa v niektorých bytoch, domoch a iných priestoroch cítime tak príjemne a v iných cítime strach, nepokoj alebo nepríjemné pocity? Ľudia bežne trávia veľkú časť svojho života vo svojich príbytkoch, a preto sa v nich nahromaďuje veľa energie. Jej povaha závisí od toho, čo sa v dome odohralo ako aj od druhu emócii, ktoré v dome či byte prevládali. Traumatické udalosti ako smrť, ťažké choroby, nešťastia, hádky alebo hnev, sú všetko príklady udalostí, ktoré zanechávajú negativitu v priestore.


Trvanie terapie je u každého klienta individuálne. Zvyčajne sa pohybuje v rozmedzí 1 - 2 hodín.

Pri terapii nie je nutná prítomnosť klienta. Táto metóda sa účinne vykonáva aj na diaľku. Výhodou je, že klient nemení svôj bežný denný program v čase terapie.

Účinok pôsobenia terapie je individuálny. Veľmi často klienti hovoria o okamžitej úľave, no niekedy sa stane, že sa účinok dostaví až po niekoľkých dňoch. Úľava so sebou prináša pocit kľudu a pohody na duši, upokojenie a uvoľnenie. Klienti obvykle zistia, že sa na mnohé veci odrazu pozerajú inak ako doteraz, mnohé veci ich prestanú trápiť, menia sa ich vzorce správania. Počet terapií závisí od závažnosti problémov, ktoré sa u klienta riešia. Bežne sa odporúča absolvovať aspon 2 terapie.


Po SRT terapii odporúčam Bachove kvetové esencie, ktoré napomôžu k harmonizácii mentálno-emočného stavu.Výhody metódy SRT

 • očista negatívnych programov vo vedomí, podvedomí, duši a tele, možnost odhalenia negácií, ktorých si človek nie je vôbec vedomý
 • odstraňovanie prekliatia, prísah a iných komplikovaných blokov
 • očista priestorov, kancelárií, bytov, domov od negatívnej energie
 • čistenie negatívnych programov a blokov u zvierat
 • blesková práca s diskarnátmi ( prevtelené duše a duše v aure), blúdivými dušami, spirituálnymi parazitmi a inými entitami
 • možnosť vyhľadat a odstrániť stovky ďalších negatívnych programov, energií a blokov, ovplyvňujúcich život človeka.
 • pomocou SRT dokážete upravovať vzťahy
 • traumy z detstva, nedoriešené emócie
 • vyčerpanosť, nedostatok energie, depresie, nechuť do života
 • psychosomatické poruchy - alergie, ekzémy, nadváha..
 • strachy, fóbie