1.Najčastejšie mávajú adaptačné problémy v škôlke aj v škole deti typu Lycopodium. Ide o dieťa, ktoré má veľký problém s akoukoľvek zmenou. Bojí sa nových ľudí, vecí a situácií. Má rado sladké, môže mať sklon k zápche. Je to dieťa, ktoré ma problémy s jedlom - zle jedáva, nedojedá alebo o jedlo nemá vôbec záujem, preto je dieťa chudé.
Toto dieťa neprijíma rozkazy, všetko potrebuje zrozumiteľne vysvetliť a až potom je ochotné spolupracovať. Je veľmi žiarlivé a to nie len na súrodenca, ale aj na úspechy druhých. Potrebuje byť v čele, chce byť prvý, všetko vyhrať a za každú cenu byť najlepšie. Keď sa mu to nedarí, môže upadnúť do ťažkej depresie, ktorá často vyžaduje medikamentóznu liečbu. Dieťa Lycopodium začne mať  také problém, pokiaľ di nerozumie s učiteľom alebo je v triede niekto lepší, keď sklame samé sebe alebo keď sa mu narodí súrodenec, o ktorého sa rodičia (z pohľadu dieťaťa) viac starajú. Potom začne byť tvrdohlavé a odmietať pobyt v kolektíve. Pokiaľ nie sú jeho potreby vypočuté, uchyľuje sa do choroby. Často to bývajú zápaly horných dýchacích ciest a priedušiek, zápaly močových ciest a obličiek.

2.Iné dieťa, ktoré môže mať problém s nástupom do kolektívu je dieťa Pulsatilla, ktorá je výrazne fixovaná na rodičov a zvlášť mamu. Nechce sa od matky odtrhnúť, plače, pri odchode matky sa jej drží za ruku, alebo jej visí na nohe a srdcervúco plače. Pokračuje v plači aj po odchode matky tak dlho, až kým sa matka nevráti. Pokiaľ sa tento stav opakuje, začne dieťa Pulsatilla chradnúť. Máva takmer chronickú nádchu, opakované zápaly stredného ucha, zápaly spojiviek, zápaly nosohltanu alebo zápal priedušiek. Pokiaľ dieťa niečo chce, vymáha to slzami. Celkovo je to dieťa citlivé, hanblivé, túži byť milované a často vyžaduje uistenie o tom, že ho majú rodičia naozaj radi.

3. Dieťa typu Argentum nitricum miluje sladkosti a je veľmi netrplezlivé. Trpí neustálym strachom, že nič nestihne, že nezvládne to, čo ho čaká. Má strach z blízke budúcnosti, z cestovania. Trpí trémou, pri ktorej môže mať hnačku, tras, je nekľudné a potrebuje sa pohybovať. Často máva tráviace problémy po sladkostiach a nechce nikde verejne vystúpiť.

4. Úplne odlišným typom dieťaťa je Calcare Carbonica. Je to dieťa usmievavé, kľudné, pomalé a nekonfliktné. Všetko si robí svojím tempom. Pokiaľ rýchlosť jeho práce nie je pre pedagógoa problémom, nebude mať dieťa žiadne problémy. Vo chvíli, kedy ho ktokoľvek začne nútiť, aby zrýchlilo a bude nad ním stáť, začnú problémy. Dieťa bude odmietať účasť na akomkoľvek dianí, bude vystresované, nervózne a nakoniec aj choré. Najčastejšie trpí na opakované katary horných ciest dýchacích, zápaly priedušiek a ekzémy. Dieťa Calcarea carbonica veľmi rádo a dobre jedáva, nikdy nie je chudé. Veľmi zle znáša neavizovanú zmenu - napr.preradenie do inej triedy.

5. Podobným typom dieťaťa je typ Baryta carbonica. Je to dieťa spomalené vo vývoji. Neskoro začína chodiť, neskôr hovorí, je zábudlivý, zle sa sústredí, má nedostatok sebadôvery, neverí si a bojí sa neznámeho prostredia a cudzích ľudí. To môže byť príčina, prečo dieťa nechce do kolektívu. Pokiaľ nie je v pohode, trpí často na zápaly nosohltanu a angíny, zväčšené nosné a krčné mandle a zdurené uzliny. Baryta carbonica je vynikajúci liek pre deti s mentálnym postihnutím, s Downovým syndrómom, pre deti s poruchou reči alebo detskou mozgovou obrnou. Liek môže zharmonizovať a zrýchliť ich vývoj.

6. Dieťa typu Silicea je drobné, bojazlivé a neisté. Je veľmi šikovné a chytré, ale neverí si a tak potrebuje uisťovanie okolia o svojej šikovnosti. Veľa sa potí, zvlášť na chodidlách, veľa pije a býva často choré ( zápaly priedušiek, zápaly stredného ucha, zápaly pľúc, lámavé a štiepiace nechty, nekvalitné zuby). Má veľmi spomalené regeneračné procesy, preto po chorobe potrebujú oveľa dlhšiu rekonvalescenciu než ostatné deti. Pokiaľ ide znova do kolektívu úplne nedoliečené, je okamžite znova choré. Potrebuje mať dostatok času aj na odpočinok medzi jednotlivými činnosťami - keď sa vyčerpá, čo nie je ťažke, veľmi ľahko ochorenie.

7. Pohsphorus je typ dieťaťa, ktoré je veľmi senzitívne, ma bujnú fantáziu. Ľahko sa pre niečo nadchne, ale tak isto sa rýchlo vyčerpá a unaví. Toto dieťa je veľmi obľúbené v kolektíve, je príjemné, milé, často má umelecké sklony a skvelý vzťah ku zvieratám. Trpí rôznymi druhmi strachov - napríklad z búrky, z tmy, z hluku, zo samoty a bojí sa aj ostatných. Máva ale veľké problémy s koncentráciou - neustále premýšľa v myšlienkach vo svojom svete. Veľmi rýchlo sa rozptýli a aj keď ho nejaká činnosť baví, veľmi rýchlo sa unaví. Pokiaľ mu niekto dostatočne nestráži jeho odpočinok, ľahko ochorie. Choroba môže byť spôsobená aj dlhodobejším trápením alebo strachom z choroby. Bojí sa agresívnych kamarátov.