ČO JE TO HOMEOPATIA

Homeopatia je bezpečná a účinná metóda komplementárnej (alternatívnej) medicíny, ktorú používajú milióny ľudí na celom svete. Homeopatia je spoľahlivá a neinvazívna forma zdravotnej starostlivosti. Je to umenie a veda zároveň. Homeopatia využíva mimoriadnu schopnosť ľudského organizmu vytvoriť a udržať si stav zdravia. Ako umenie si vyžaduje vnímanie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka. Ako veda sa spolieha na metódy a princípy sformulované Samuelom Hahnemannom, geniálnym nemeckým lekárom prelomu 18. a 19. storočia.

Čo potrebuje Váš homeopat vedieť?

Aby pre Vás homeopat mohol nájsť správny liek, potrebuje vedieť o Vás čo najviac. Detailné porozumenie toho, kým ste, aké máte prejavy a problém a ako ich riešite, je potrebné k presnému odhadu Vášho prípadu. Takže čokoľvek poviete, je typickým prejavom Vašej individuality a môže pomôcť pri liečbe Vášho prípadu. Spoznanie Vašej všeobecnej energetickej úrovne, Vaša medicínsky liečená minulosť a spôsob Vášho života je pre homeopata nesmierne dôležité. Čokoľvek poviete, bude držané v striktnej tajnosti. V homeopatii nie je dôležitá diagnóza, lebo sa nelieči choroba(diagnóza), ale lieči sa človek. Vstupné vyšetrenie trvá v priemere do dvoch hodín. Niekedy nádcha, vyrážka, alebo iný prejav môže súvisieť s prirodzenou ,,jarnou očistou” organizmu. Podobne, staré prejavy sa môžu objaviť znovu, obyčajne na krátky čas.

Homeopat pristupuje ku každému človeku počas liečby individuálne, ale určité veci sú spoločné pre všetkých. Počas konzultácie postupne zisťujem, čo daného klienta trápi, ďalej potom sa snažím nájsť súvislosti a príčiny, ktoré k súčasnému stavu viedli. Pýtam sa na veci, ktoré na prvý pohľad nesúvisí napr.s boľavým kolenom, s ktorým klient pôvodne prišiel.


Vyšetrenie (odber homeopatického prípadu)
1. osobne
2. skype (videohovor) - zriedkavo

Čo možno očakávať po padaní lieku

Reakcia na liek sú rovnako záležitosťou individuálnou. Všeobecne môžme povedať, že po užití homeopatického lieku dochádza vo väčšine prípadov k prechodnému zintenzívneniu symptómov problému, prípadne sa môžu objaviť symptómy minulých problémov. Rovnako aj určitá emočná disbalancia nie je výnimkou. Spravidla sú tieto stavy záležitosťou niekoľkých hodín až pár dní a bez zásahu odoznejú. V prípade intenzívnejšej reakcie je možné užiť bylinky, bylinné tinktúry, Bachove kvetové esencie a pod. Celková doba liečby je opäť záležitosťou individuálnou. U miernejších problémov obvykle postačí vstupná konzultácia a jedna alebo dve kontroly. U problémov, ktoré sú hlbšie, prípadne trvanú niekoľko rokov, je treba počítať aj s dlhšou dobou liečby.

História homeopatie a vznik

Samuel Hahnemann (1755 - 1843) bol zástancom vitalistickej tradície. Pozoroval platnosť zákona, ktorý ako prvý sformuloval Hippokrates v 5.storočí pred n.l. "Similia similibus curantur". Podobné lieči podobné znamená, že látka, ktorá vyvolá určité príznaky u zdravého človeka môže vyliečiť chorého človeka, ktorý má podobné príznaky. Hahnemann na tomto princípe založil svoju novú vedu - homeopatiu. Princípy liečenia zhrnul vo svojom Organone liečenia.Viac než dvesto rokov boli účinky homeopatických liekov systematicky skúmané pri homeopatických skúškach liekov - provingoch. Všetky symptómy, ktoré sa pri týchto skúškach objavili, boli zaznamenané v rozsiahlych homeopatických materiách medikách. Homeopatické lieky sú pripravené z rozpustených látok, ktoré pochádzajú z rastlinnej, minerálnej alebo živočíšnej ríše. Všetky homeopatické lieky sú netoxické. Sú pripravované špeciálnou metódou potencovania, dynamizácie, vďaka ktorej sú homeopatiká účinnejšie než pôvodné látky.


Pri príprave liekov sa ešte na chvíľku zastavme, pretože proces potencovania vyvoláva často nedôveru v tých, ktorí nemajú osobnú skúsenosť s homeopatiou. Homeopatiu zatracujú, lebo tvrdia, že po niekoľkých riedeniach sa v roztoku nemôže nachádzať ani jedna molekula pôvodnej látky. V tom majú pravdu, ale princíp pôsobenia vysoko potencovaných homeopatík nie je chemický. Ich vysoká účinnosť nie je dodnes uspokojivo vysvetlená.


Samuel Hahnemann v prvých rokoch po objavení homeopatie používal pri liečbe svojich pacientov vážiteľné množstvá látok. V niektorých prípadoch to však bolo pre pacientov značne nepríjemné, pretože pred vyliečením mali nepríjemné príznaky súvisiace s primárnym účinkom látok, ktoré boli toxické, ako napríklad Arsenicum album (oxid arzenitý). Našťastie Hahnemann neskôr objavil, že ak sa fľaštičkou s roztokom po každom riedení v pomere 1:100 (C potencie) alebo 1:10 (D potencie) silne búcha a trasie, toxicita lieku ustúpi, ale paradoxne jeho účinok sa zvýši. Ak by sa búchanie vynechalo a roztok sa len riedil, homeopatický liek by nevznikol. Po viacnásobnom riedení by výsledkom bola len obyčajná voda alebo lieh (podľa toho, čo bolo použité na riedidlo). Práve v búchaní tkvie teda tajomstvo účinku potencovaných homeopatík. Pri prudkých otrasoch sa laminárne prúdenie roztoku vo fľaštičke mení na turbulentné, ktoré je typickým príkladom chaotického systému, podobne ako počasie alebo ekonomické javy. Predpokladáme, že to bude práve Teória chaosu, pomerne mladá časť matematiky a geometrie, ktorá nám objasní pôsobenie potencovaných liekov, o ktorom sa každodenne v praxi presviedčame.


Zdravie môžeme chápať ako schopnosť prispôsobovať sa meniacim okolnostiam života. Homeopat podrobne skúma prejavy mysle a tela, aby čím presnejšie vybral liek, ktorý pomôže týmto prirodzeným regulačným mechanizmom organizmu nájsť stratenú rovnováhu. Správne zvolený homeopatický liek môže významne napomôcť v dosiahnutí osobnostnej integrácie, ktorá zlepší kvalitu života človeka.


Lekárska realita homeopatie

Homeopatické lieky poskytujú hodnotnú pomoc všeobecným lekárom a špecialistom v ich každodennej praxi. Vo väčšine oblastí sa homeopatické lieky používajú na liečbu akútnych ako aj chronických chorôb. Lekári, ktorí chcú predpisovať homeopatické lieky absolvujú špeciálny kurz po obdržaní svojich doktorátov na univerzite alebo v súkromných kurzoch poskytovaných homeopatickými lekármi.
Vo Francúzsku 17% lekárov používa homeopatické lieky pravidelne a viac ako 50% niekedy. Aj iní špecialisti využívajú homeopatiu: dentálni chirurgovia (2000), veterinári (700), a mnoho iných (priemerne 500, viac ako 100 z nich sú pediatri, ale aj gynekológovia, atď.)
V Taliansku 7500 lekárov predpisuje homeopatickú liečbu. Kurzy sa uskutočňujú v mnohých veľkých mestách (Bologna, Miláno, Rím, Turín, Florencia, Benátky atď.)
V Belgicku je asi 2000 lekárov, ktorí predpisujú homeopatické lieky.
V Španielsku sa kurzy homeopatie uskutočňujú už 15 rokov v spolupráci s najprestížnejšími univerzitami (Salamanca, Sevilla, Valladolit, Murcia atď.) alebo v spolupráci s Asociáciou lekárov (Alicante, Valencia atď.) Počet lekárov predpisujúcich homeopatiká je okolo 4000.
Vo východnej a strednej Európe bolo v posledných rokoch vyškolených v homeopatii mnoho lekárov (viac ako 8000 v Poľsku, Českej Republike a na Slovensku). Títo lekári poskytujú homeopatickú liečbu pacientom, ktorí boli o ňu dlhý čas ukrátení.
V Brazílii (viac ako 10.000 predpisujúcich lekárov) v Mexiku (asi 3000 lekárov) v Indii a všade vo svete mnoho lekárov oceňuje účinky homeopatickej liečby.


Všeobecné zásady pri užívaní

Podanie homeopatického lieku je jednoduché a jeho účinok je rýchly, musíme však pritom dbať na správne dávkovanie a spôsob podania homeopatického lieku. Užívanie homeopatických liekov bez výberu môže viac uškodiť ako pomôcť, obzvlášť pri vysokých potenciách.

Podávanie len jeden liek a len toľko dávok, než sa zmierni bolesť a potom musíme liek vysadiť. Dodržujeme termíny užitia lieku v príslušnej dávke.

Doporučujeme potencie C9, C15, C30. Potenciu C9,C15 môžeme podávať dlhšiu dobu. Pri horúčkach môžeme použiť tieto potencie každých 20-30minút až kým horúčka ustúpi. Ak liek nezaberá po niekoľkých dávkach, prerušte podávanie tohto lieku. Potenciu C30 môžeme podať v akútnych prípadoch 3x1globulku(dávku) každých 4-6hodín.

Hlavnou zásadou je to, že akonáhle ustúpi bolesť, hneď musíme vysadiť podávanie lieku.

Nedodržanie tejto zásady môže viesť k objaveniu sa príznakov, ktoré sú charakteristické pre užívaný homeopatický liek a môžu zhoršiť stav pacienta.

Doporučené potencie liekov môžeme užiť v granuliach, globulkách, kvapkách alebo tabletách. Pri užívaní používame plastovú lyžičky(nikdy nechytáme rukami), globulku si vložíme pod jazyk a necháme voľne rozpustiť pod jazykom. Doporučuje sa pred a po užití homeopatického lieku aspon 20 minút nič nepiť a nejesť.


Výhody homeopatie:

 1. homeopatické lieky podporujú imunitný systém
 2. nevyvolávajú nijaké známe vedľajšie účinky ako žalúdočné ťažkosti, ospalosť, bolesti kĺbov a podobne
 3. nie sú chemicky toxické - pri ich užívaní nehrozí nebezpečenstvo predávkovania
 4. chutia sladkasto alebo neutrálne, čo oceňujú najmä deti
 5. nevyvolávajú kontraindikácie - možno sa kombinovať s ktorýmkoľvek klasickým liekom
 6. homeopatické lieky sú vhodné pre pacientov, ktorí sa liečia na rôzne druhy alergií alebo ktorí neznášanú štandardné lieky
 7. je veľmi vhodná liečba pre tehotné a kojace ženy a tak isto aj pre kojencov a batoľatá, pretože neobsahujú zložité chemické látky
 8. dokáže liečiť a úplne uzdravovať pacientov aj v ťažkých a komplikovaných prípadoch,môže pomôcť ľuďom, ktorí majú veľké množstvo rôznych, spolu súvisiacich alebo zdanlivo nespojiteľných diagnóz
 9. môžeme ju bezproblémov aplikovať u pacientov, ktorí užívajú aj iné lieky alebo inú liečebnú metódu
 10. pomáha pacientom, ktorým nie je za štandardných podmienok pomoci
 11. vynikajúca preventívna metóda
 12. dokáže liečiť stavy, u ktorých je ťažké stanoviť diagnózu
 13. homeopatický liek stimuluje organizmus a jeho liečebné sily a tým možno dosiahnuť lepšiu úroveň zdravia
 14. nevyvolávajú psychickú a fyzickú závislosť